Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży GRATIS

Przy zapisie na dowolny wyjazd do 31.03.2019, każdy Uczestnik otrzymuje podstawowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży (3% wartości imprezy).

Ubezpieczanie kosztów rezygnacji z wyjazdu jest to dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie, które chroni przed poniesieniem kosztów związanych z niespodziewanym anulowaniem wyjazdu. Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 100% poniesionych, a nie zrefundowanych kosztów z zastrzeżeniem górnej granicy ceny imprezy na osobę o równowartości do 4000 EUR.

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji podróży tj. z imprezy turystycznej lub biletu lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych, takich jak:

  • nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego;
  • nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej;
  • poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania;
  • bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą,
  • wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą;
  • śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży, jedynie, jeżeli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego.
pinterest
katalog
katalog
pilgrimages and tours offer