Francja

Pielgrzymka do Paryża

Kolonia, Banneux, Paryż, Wersal, Reims, Trewir, Rejs po Renie

Termin:

10-16.08.2015


Cena:

2 070 zł


Stali klienci:

1 960 zł

Program szczegółowy

DZIEŃ 1

Godz. 5.45 zbiórka uczestników. Godz. 6.00 wyjazd w kierunku Niemiec. Przejazd w okolice Kolonii na nocleg.

DZIEŃ 2

Œniadanie, po którym przejazd do Paryża. Przejazd do Kolonii – krótkie zwiedzanie katedry – w œredniowieczu uznanego miejsca pielgrzymek. Dalszy przejazd w kierunku Paryża. W przerwie podróży zwiedzanie Banneux, gdzie w 1933 r. miało miejsce osiem objawień Matki Bożej 12-letniej Marietcie Beco. Nawiedzenie sanktuarium. Przejazd do Paryża. Rejs statkiem po Sekwanie, podczas którego zobaczymy najważniejsze zabytki miasta, takie jak wieża Eiffla, czy katedra Notre Dame. Obiadokolacja w restauracji. Przejazd na nocleg do hotelu w okolicy Paryża.

DZIEŃ 3

Po œniadaniu całodzienne zwiedzanie Paryża: katedra Notre Dame, Msza Œwięta w kaplicy Cudownego Medalika. Dla chętnych wjazd na wieżę Eiffla. Obiadokolacja w restauracji. Wieczorem spacer po dzielnicy Montmarte i bazylika Sacre Coeur. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 4

Œniadanie, po którym przejazd do Wersalu - rezydencji francuskich możnowładców, która wraz z przyległymi ogrodami uchodzi za najpiękniejszy barokowy zespół pałacowo-ogrodowy Paryża. Wizyta w Luwrze, gdzie znajdujš się m.in. słynny obraz Mona Lisa oraz piękny posšg Wenus z Milo. Następnie przejazd na Pola Elizejskie - spacer po centrum paryskiej elegancji, wejœcie na Łuk Triumfalny. Obiadokolacja w restauracji samoobsługowej. Przejazd do Pałacu Inwalidów - zwiedzanie komnaty z grobem Napoleona. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 5

Œniadanie, po którym przejazd do Reims – nawiedzenie gotyckiej katedry, zwanej Katedrš Aniołów ze względu na bogactwo form dekoracyjnych. Następnie przejazd do Trewiru – miasta o licznych zabytkach wpisanych na listę œwiatowego dziedzictwa UNESCO, a dawniej perły imperium rzymskiego. Zwiedzanie: zabytki z czasów rzymskich – Porta Nigra, most rzymski, termy cesarskie, bazylika Konstantyna, jak również zabytki cywilizacji chrzeœcijańskiej - katedra œw. Piotra i koœciół NMP. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu.

DZIEŃ 6

Œniadanie. Przejazd do miejscowoœci Rudesheim. Rejs statkiem po Renie w trakcie którego zobaczyć można będzie m.in.: legendarnš skałę Lorelei oraz zamek Rheinstein. W miejscowoœci Sankt Goar dla osób chętnych możliwoœć zwiedzania zamku Rheinfels - jednego z najpotężniejszych reńskich zamków. Czas wolny. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Koblencji.

DZIEŃ 7

Œniadanie, po którym wyjazd do kraju. W przerwie podróży pożegnalny obiad na terenie Polski. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych.

 

Informacje

CENA ZAWIERA
 • Przejazd klimatyzowanym autokarem, bez przejazdów nocnych;
 • 6 noclegów w hotelach lub pensjonatach ** / ***, zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami;
 • Wyżywienie: 6 œniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad;
 • Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie;
 • Opiekę duchowš kapłana;
 • Ubezpieczenie: KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20000 EUR i NNW do 2000 EUR.
CENA nie ZAWIERA
 • Opłat za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych oraz innych opłat zwišzanych z realizacjš programu: ok. 90-100 Euro;
 • Biletu wstępu na Wieżę Eiffla – ok. 5-15€/os. oraz biletu wstępu do Zamku Rheinfels – ok. 4€/os.
 • Napojów do obiadokolacji;
 • Dopłaty do pokoju jednoosobowego: 420 zł;
 • Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartoœci imprezy (7,5% z chorobami przewlekłymi).
Uwagi
 • Kolejnoœć zwiedzania może ulec zmianie;
 • Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna liczba uczestników: 35 osób
Warunki płatności
 • Przy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 400 zł zaliczki. Pozostałš częœć należy uregulować 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.